przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Hanny, Klementyny, Łukasza
przejdź do stopki
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Czernej
  Czerna 110, 32-065 Krzeszowice
  tel. 12 282 02 19
  e-mail:        

Nr w KRS:0000182654
Data rejestracji: 2.03.2004 r.
Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu:

 • Prezes - Grażyna Dźwigaj
 • Skarbnik -  Joanna Siarczyńska
 • Sekretarz - Kinga Widyna Woch

Cele statutowe:

 • - wspieranie zadań statutowych DPS w Czernej
 • - niesienie pomocy potrzebującym
 • - pozyskiwanie środków na rzecz DPS
 • - propagowanie inicjaytw sprzyjających integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych.

Opis działalności:

 • Współdziałanie z władzami, z instytucjami i innymi domami pomocy społecznej oraz towarzystwami przy nich istniejącymi.
 • Pozyskanie artykułów żywnościowych z Banku Żywności. 
 • Pomoc osobom chorym psychicznie w zaspokajaniu potrzeb bytowych i socjalnych.
 • Stowarzyszenie liczy 37 czlonków