przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Hanny, Klementyny, Łukasza
przejdź do stopki
 •  Stowarzyszenie Nasz Tenczynek (dawna nazwa Stowarzyszenie Dla Szkoły w Tenczynku)
  ul. Szkolna 6
  32-067 Tenczynek
  Strona WWW: http://dla-szkoly-w-tenczynku.webnode.com
  Adres e-mail:
  Telefon kontaktowy: (12) 282-17-16, 668-148-862
  Rok założenia: 2000
  Status prawny organizacji: stowarzyszenie
  Organizacja pożytku publicznego: nie

Zarząd:

 • Anna Łukasik – Prezes
 • Karolina Götz – Wiceprezes
 • Józefa Szwajdych-Fabiś – Sekretarz
 • Anna Zimnal – Skarbnik

Zakres działalności:

 • edukacja i wychowanie
 • turystyka
 • rozwój lokalny

Cele statutowe:

 1. Wspieranie zadań statutowych szkoły, a w szczególności:
  • - promowanie uczniów uzdolnionych
  • - wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty
  • - współdziałanie z rodzicami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.
 2. Poprawa sytuacji materialnej szkoły (pomoc w zakresie - sprzęt i pomoce naukowe).
 3. Współudział w inicjowaniu, koordynacji i uzyskiwaniu środków na rzecz dzieci i szkoły oraz Sołectwa Tenczynek
 4. Współdziałanie z instytucjami  wspierającymi działalność szkoły we wszystkich płaszczyznach jej pracy.
 5. Udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej w organizowaniu obozów naukowych, sportowych, plenerów dla uczniów uzdolnionych oraz promowania ich poza szkołą.
 6. Pielęgnowanie tradycji szkoły.
 7. Wspieranie rozwoju: społecznego, kulturalnego i obywatelskiego dzieci, młodzieży oraz mieszkańców.
 8. Kultywowanie tradycji patriotycznych i historycznych wśród młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.
 9. Rozwijanie i wspieranie działalności o charakterze promocyjnym, edukacyjnym,  kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym wśród mieszkańców.
 10. Podejmowanie i wspieranie działań aktywizujących mieszkańców oraz budujących kapitał społeczny.
 11. Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,  ochrony przyrody oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Najważniejsze działania zrealizowane w ostatnich latach:
W ostatnich latach Stowarzyszenie pomyślnie zrealizowało trzy projekty z udziałem środków z UE. Jeden z nich to wydana z wielkim sukcesem publikacja „Tenczynek – 700 lat historii”. Inne to „Organizacja warsztatów ekologicznych dla mieszkańców” oraz wydanie publikacji „Oni żyli wśród nas”.