przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Hanny, Klementyny, Łukasza
przejdź do stopki

Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „PODAJ DALEJ”

Ostrężnica 329, 32-065 Krzeszowice

Telefon kontaktowy: 660-547-878
Rok założenia: 2015
KRS 0000589440
Status prawny organizacji: Stowarzyszenie
Organizacja pożytku publicznego: nie
Numer rachunku bankowego: 65 1240 4940 1111 0010 6607 5520

Zarząd:
Agnieszka Król – Prezes Zarządu
Justyna Knapczyk – Wiceprezes Zarządu
Monika Kot – Sekretarz

Zakres działalności:  edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona środowiska, profilaktyka uzależnień, turystyka, ochrona zdrowia, rozwój lokalny.

Cele statutowe:
1. Działanie na rzecz całej społeczności związanej ze Szkołą Podstawową im. Jana Łachuta w Ostrężnicy, a w szczególności dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków stowarzyszenia, mieszkańców Ostrężnicy.
2. Działania oświatowe, edukacyjne i kulturalne.
3. Działanie w zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie dobroczynności.
5. Ochrona wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna w zakresie kultywowania i promocji lokalnej tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego miejscowości.
6. Ochrona przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
7. Działanie na rzecz promocji i rozwoju turystyki w regionie.
8. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Promocja, popularyzacja produktu lokalnego, rękodzieła i wyrobów tradycyjnych.
10. Poprawa wizerunku miejscowości Ostrężnica i Gminy Krzeszowice.