przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Hanny, Klementyny, Łukasza
przejdź do stopki
 • Hufiec ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów
  Komenda Hufca ZHP Krzeszowice, ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice
  Rok założenia: 1975
  Status prawny organizacji: stowarzyszenie
  Organizacja pożytku publicznego: tak
  Strona WWW: www.krzeszowice.zhp.pl
  Adres e-mail:
  Telefon kontaktowy: 603 040 914


Zarząd:

hm. Emilia Owoc – komendantka hufca,
hm. Tomasz Owoc – zastępca komendantki hufca ds. pracy z kadrą,
hm. Magdalena Gondek – zastępczyni komendantki hufca ds. wychowania i programu,
hm. Bartosz Zawisza – skarbnik,
phm. Joanna Krajcarz – członkini komendy,
phm. Antonina Guzik - członkini komendy,
pwd. Krzysztof Guła - członek komendy

Zakres działalności:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona środowiska
 • profilaktyka uzależnień

Cele statutowe:

 1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
 2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
 3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
 4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
 5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Najważniejsze działania zrealizowane w ostatnich latach:
Hufiec ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów jest jednostką terenową ZHP Chorągwi Krakowskiej (KRS: 0000273492). Obszarem działania Hufca ZHP Krzeszowice jest teren gmin Krzeszowice i Alwernia. W Hufcu działa ponad 200 członkiń i członków skupionych w 15 podstawowych jednostkach organizacyjnych. Jest nimi 9 drużyn (3 gromady zuchowe, 4 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie i 1 drużyna wędrownicza) zrzeszonych w 2 szczepach: 4 Szczep Harcerski „Żywioły” w Krzeszowicach: 8. Gromada Zuchowa, 9. Gromada Zuchowa, 10. Drużyna Harcerska, 12. Drużyna Harcerska, 32. Drużyna Starszoharcerska, 37. Drużyna Wędrownicza, Próbna Drużyna Harcerska w Zalasiu, oraz 13 Szczep DHiZ w Tenczynku: 33. Gromada Zuchowa, 44. Drużyna Harcerska, Próbna Drużyna Starszoharcerska, W Hufcu działają również 3 kręgi instruktorskie, Sekcja Biegów na Orientację, Harcerski Klub Ratowniczy oraz Krąg Seniorów Szarych Szeregów.

Cele działania:

Naszym celem jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Opieramy się na pracy w drużynach, szczepach, ale również na spotkaniach całej społeczności Hufca. Nasz główny cel realizowany jest poprzez naukę wplecioną w codzienną zabawę i zdobywanie nowych doświadczeń. W ten sposób staramy się wpływać na kierunki rozwoju młodego człowieka jako obywatela społeczności lokalnej. W trakcie roku harcerskiego kształtowanie tych postaw odbywa się podczas wyjazdów takich jak: obozy letnie, biwaki, wycieczki, jak również cotygodniowe zbiórki. Ważny jest dla nas aktywny i bezpieczny wypoczynek letni i zimowy oraz świadomie pełniona służba na rzecz społeczności lokalnej.