przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Damiana, Mirabeli, Wincentego
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice „MY”
  Paczółtowice 2
  32-065 Krzeszowice
  tel. - 12 282 91 15

Numer w KRS: 0000227172
Data rejestracji: 09.02.2005.
Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu:

 • Prezes - Wiesława Filus
 • Za-ca Irena Poznańska – Gój
 • Skarbnik - Bernadetta Piekarczyk

Komisja rewizyjna:

 • Ewa Rogóż -Klocek, Bogumiła Grzybowska

Cele statutowe:

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Paczółtowice,
 • Rozwijanie i wspieranie placówek o charakterze oświatowym i kulturalnym (szkołą, biblioteka miejska) Promowanie Paczółtowic jako wsi o charakterze turystycznym.

Opis działalności, osiągnięcia, ilość członków itp.:

 • Stowarzyszenie liczy 25 członków, zajmuje się głównie wspieraniem działalności szkoły,
 • inicjuje działania na rzecz promocji kultury, tradycji lokalnej (realizacja projektu „Tradycja wczoraj i dziś”),
 • prowadzi działalność wydawniczą (foldery), włącza się w działania szkoły (pikniki, kiermasze),
 • gromadzi środki finansowe z przeznaczeniem na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej,
 • współorganizuje zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży (zajęcia taneczne)